پردیس

کارگر غیرمجاز افغان در پردیس! آخرین اخبار

تکذیب تجاوز و قتل کودک‌ کار توسط ۱۱ کارگر غیرمجاز افغان در پردیس!

ماجرایی که طی روزهای اخیر در سایت‌ها و پیج‌ها مختلف با عنوان تجاوز گروهی به پسر ایرانی منتشر شده است مربوط به سال ۹۰ است و مجددا طی روزهای اخیر بازنشر داده شده است و بررسی آن نشان می‌دهد سایت‌ها و وبسایت‌های ایرانی از طریق وبسایت‌‌ صهیونیستی «بالاترین» به این دام افتادند.