شهرستان دماوند

دادگستری دماوند آخرین اخبار

شناسایی و فیلتر یک سایت متخلف انتخاباتی در دماوند/تشکیل شعب ویژه رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در دماوند

شناسایی و فیلتر یک سایت متخلف انتخاباتی، تشکیل شعب ویژه جهت رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی، نهایت جلوگیری از تخلفات و جرائم احتمالی انتخابات و فعالیت ۶ ارگان دولتی در ستاد پیشگیری از تخلفات و جرائم از جمله موضوعات مطرح شده در نشست خبری رئیس دادگستری و دادستان شهرستان دماوند با خبرنگاران و اصحاب رسانه بود.