شاهرخ جهانشاهی

آخرین اخبار

اقدامات پیشگیرانه و فرهنگ‌سازی از راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا در دماوند است/ شهرستان دماوند با کمترین مشکل در زمینه قاچاق عمده کالا مواجه می‌باشد

معاون سیاسی انتظامی فرماندار شهرستان دماوند با بیان اینکه اقدامات پیشگیرانه و فرهنگ‌سازی از راهکارهای مبارزه با…

آخرین اخبار

نشست کارگروه ثبت وقایع حیاتی شهرستان دماوند برگزار شد/ نابه‌سامانی آرامستان‌ها در روستاهای دماوند

معاون سیاسی انتظامی فرماندار شهرستان دماوند با بیان اینکه ثبت به‌موقع وقایع چهارگانه برای برنامه‌ریزی‌های آتی بسیار مؤثر است، از نابه‌سامانی آرامستان‌ها در روستاهای این شهرستان خبر داد.