اخبار رودهن و آبعلی

آخرین اخبار

عدم برخورد مسئولان با قلیان‌سراهای فراوان در شهر رودهن/ مشاهده ناهنجاری‌های اجتماعی در برخی سفره‌خانه‌های رودهن

عدم برخورد مسئولان با قلیان‌سراهای فراوان در شهر رودهن واقع در شهرستان دماوند و مشاهده ناهنجاری‌های اجتماعی در…