اخباردماوند

روستای لومان اخبار شهرستان

اجرای عملیات آسفالت‌ریزی خیابان اصلی روستای لومان با اعتباری بالغ‌بر ۲۰۰ میلیون تومان

دهیار روستای لومان از اجرای عملیات آسفالت‌ریزی خیابان اصلی این روستا با اعتباری بالغ‌بر دو میلیارد ریال واقع در شهرستان دماوند خبر داد.

زنبور عسل اخبار شهرستان

دوره آموزشی اصول پرورش زنبور عسل در دماوند برگزار شد

رئیس اداره هماهنگی و ترویج اداره جهاد کشاورزی شهرستان دماوند از برگزاری دوره آموزشی اصول پرورش زنبور عسل با حضور ۲۲ نفر از کارآموزان به صورت فراگیر در این شهرستان خبر داد.